Skip to content

Lege oharra

Webguneari buruzko

Webgune hau bisitatzeak edo bertan sartzeak bertako erabilera baldintzak onartzea eskatzen du, momentu oro helbide honetan indarrean daudelarik.

Jarraian azaldutako termino eta baldintzekin ados egon ezean, erabiltzaileak ez du webgune hau erabili behar ez eta berarekin lotura duten zerbitzuak ere ez.

Erantzukizunak

Webgune honetan sartzen den pertsona orok ERABILTZAILE rola onartzen du eta, beraz, hemen azaldutako xedapenak ondo begiratzeko eta betetzeko konpromisua hartzen du, eta baita indarrean dagoen legeetan adierazten den eta aplikagarria den beste edozein xedapena betetzekoa ere.

Rekondok, edozein momentutan eta horren berri eman beharrik gabe, edukietan eta webguneko elementuetan aldaketak, eguneraketak edo mantentze-lanak egin ditzake. Hauek egiten dituen bitartean, baliteke webgunea erabilgarri ez egotea. Rekondok ez du webgunea erabilgarri ez egiteagatiko, honek eragin ditzakeen ondorioengatiko edo webgunea erabili ezin izagatik gerta daitekeen edozein kalteagatik erantzukizunik hartuko.

Webgunean dauden edukiak izaera orokorrekoak dira eta ez dute parteen arteko merkatal erlazio-juridikorik suposatzen. Rekondok ez du webgunean ematen den informazioari esker hartutako erabakiengatik erantzukizunik hartuko, ez eta webgunean eskuratutako informazioa kontutan hartuz egindako ekintzek erabiltzailean edo hirugarren parteren batean gauzatutako kalteengatik ere.

Webgune honetan ematen diren beste webgune batzuetarako esteken helburua erabiltzaileari informazioa ematearena baino ez da. Rekondok ez du erantzukizunik hartzen beste batzuen webguneetarako esteken zerbitzuak legez kontrakoak badira edota eguneratuak edo erabilgarri ez badaude, ez eta hauek akatsen bat badute edo ez badute balio.

Rekondok webgune honen bidez baldintza bereziak dituzten zerbitzu edo produktuak esakini ahal ditu eta kasu horretan baldintza horiek lege ohar hau ordezkatuko, osatuko edo aldatuko lukete; Baldintza osagarri horiek dokumentu honetan sartuko dira.

Webgune honen egiten duzun erabileraren erantzule zu zeu izango zara, dagokien lege xedapenak aplikatu ostean geratzen diren kasuetan izan ezik.

JABETZA INDUSTRIALA ETA INTELEKTUALA BABESTEKO ESKUBIDEAK

Webgune honetan dagoen informazio guztia, diseinuak, logotipoak, testuak, softwarea, teknologia eta bestelako edukiak Rekondoeren titulartasunpekoa dira eta indarrean dauden jabetza industrialeko eta intelektualeko legeek babesten dituzte. Era berean, webgunearen jabearenak ez diren eta webgunean agertzen diren eduki guztiak legez babestuta daude eta haien jabeenak dira, beraz, jabeak dira erantzuleak horiei buruzko eztabaidarik sortuz gero. Edozein kasutan ere, mailegatzaileak aurretik beste jabe horien baimen espresua dauka.

Webgune honen edukia, bai honen zati bat zein osoa, kopiatzea, partekatzea edo publikoki komunikatzea debekatuta dago, aurretik Rekondoren baimen idatzia ez badu. Mailegatzaileak aurretik baimendua izan ez den edozein erabilerak autorearen jabeza industriala eta intelektuala babesten dituzten eskubideak hausten ditu era larrian.

Jabetza industrala eta intelektuala babesteko eskubideak haustearekin lotura duen edozein behaketaren berri emateko edota webgunearen edukiei buruzko zerbaiten berri emateko webgune honetan dagoen galdetegiaren bidez edo lege baldintzetan adierazitako helbide elektronikoaren bidez egin dezakezu.

DATUAK BABESTE

Rekondok lortutako datu pertsionalak konfidentzialtasun osoz gordeko ditu eta beharrezko neurriak hartuko ditu abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoak, ezarritakoaren arabera eta bere garapen arauen arabera.

Edozein kasutan ere, erabiltzaileak aplikagarri diren arauek onartutako eskubideak erabili ditzake, bereziki, sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko edo aurka egiteko eskubideak, horretarako ohar honetan ematen diren posta-helbideaz eta helbide elektrronikoaz baliatu daiteke.

LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Webgune honekin lotura duen edozein eztabaida edo gai ebazteko, erabiltzaileak eta Rekondok espainiako legearen aurrean erantzuteko erabakia hartzen dute.